నెల రోజులు నిల్వ ఉండే స్నాక్స్ ఒక్కసారి చేయండి చాలు క్రిస్పీగా సూపర్ ఉంటాయి || Crispy Snacks

నెల రోజులు నిల్వ ఉండే స్నాక్స్ ఒక్కసారి చేయండి చాలు క్రిస్పీగా సూపర్ ఉంటాయి || Crispy Snacks

Description :

చెక్కలు క్రిస్పీ గా రావాలి అంటే పిండి ఇలాగ కలపండి నెల రోజులు నిల్వ ఉంటాయి | Crispy Chekkalu | Snacks

నెల రోజులు నిల్వ ఉండే స్నాక్స్ ఒక్కసారి చేయండి చాలు క్రిస్పీగా సూపర్ ఉంటాయి || Crispy Snacks

Chekkalu
snacks
cripsy snacks
instant snacks
easy snckas
must store one month
rice flour papads
papads
chekkalu
instant recipes
crazy recipes

#Chekkalu || #Crispysnacks || #Crazyrecipes


Rated 4.36

Date Published 2021-01-12 10:16:35
Likes 34
Views 1312
Duration 5:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..