గోధుమ పిండి లేకుండా చిటికే లో మెత్తటి చపాతీలు|How To Make Soft Chapati without Flour |Soft Oats Roti

గోధుమ పిండి లేకుండా చిటికే లో మెత్తటి చపాతీలు|How To Make Soft Chapati without Flour |Soft Oats Roti

Description :

గోధుమపిండి లేకుండా మెత్తటి చపాతీలు టమోటా పల్లి పచ్చడి | Super Soft Oats Roti | Oatmeal Flatbread

#Softroti || #Oatspulka || #Crazyrecipes

oats: https://www.amazon.in/dp/B07WYXJMR1/?th=1
blender : https://www.amazon.in/dp/B07R68FJ18/


Rated 4.84

Date Published 2021-02-16 07:39:33
Likes 245
Views 18960
Duration 7:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..