ఒక్కసారి గ్రేప్స్ ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇలా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో చుస్తే ఇంకా ఎప్పుడు కిశ్మిస్ బయటకొన్నారు

ఒక్కసారి గ్రేప్స్ ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇలా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో చుస్తే ఇంకా ఎప్పుడు కిశ్మిస్ బయటకొన్నారు

Description :

ఇంత వరకు ఎవ్వరూ చెప్పని కొత్త వంట కిశ్మిస్ తప్పకుండ చెయ్యండి | How To Make Kishmiss home | Kishmiss

#Kishmiss || #Grapes || #crazyrecipes


Rated 4.44

Date Published 2021-04-08 07:00:30
Likes 16
Views 180
Duration 5:28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..