ఒక్కసారి ఇలాగ చేస్తే నెల తినచ్చు ఇడ్లి,దోస,అన్నం లోకి సూపర్ | Easy Instant Masala Podi | Karam Podi

ఒక్కసారి ఇలాగ చేస్తే నెల తినచ్చు ఇడ్లి,దోస,అన్నం లోకి సూపర్ | Easy Instant Masala Podi | Karam Podi

Description :

ఇంట్లో కూరలు ఏమి లెవా ఇలాగ చెయ్యండి ఇడ్లి,దోస,రైస్ లోకి 2 నెలలు తినచ్చు || Easy Instant Masala Podi

#karampodi || #aratikayakaram || #crazyrecipes


Rated 5.00

Date Published 2021-09-13 07:19:59
Likes 5
Views 73
Duration 5:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..