ઓવન વગર રૂ જેવી પોચી વેનીલા કેક બનાવવાની રીત – vanilla cake recipe Geek RoboCook

ઓવન વગર રૂ જેવી પોચી વેનીલા કેક બનાવવાની રીત – vanilla cake recipe Geek RoboCook

Description :

Geek Robocook: https://bit.ly/3pvwwtv
coupon code: RCMEGHA300

Geek Robocook –
• 11 PRESET MENUS – Cook your favourite Indian breakfast dishes like Idly, Sambar, Pongal or succulent Biryani, Pulao or any choice of non-vegetarian foods.
• 7 SAFETY GUARDS – Multi layered safety mechanism guarding Pressure, Temperature, Exhaust, Fitment etc gives exemplary safety quotient.
• DIGITAL COOKING – Advanced technology cooking with digital timer controls needs little manual intervention.
• NUTRITION+ – Circumvent cooking process preserves rich nutritional quotient from pulses, grains, vegetables with cooking.
• ALL IN ONE – Baking, Sauteing, Steaming, Stewing, Braising, and Frying all in one intelligent cooker.

SUBSCRIBE HERE its free….. 👇
https://www.youtube.com/c/cookinghouse
👉 subscribe કરવું ફ્રી છે…
તો જલ્દી થી subscribe કરી બેલ બટન દબાવી દો જેથી કરી અને તમને બધા જ નવા નવા videos ની Notification સૌથી પેલા મળે …
**************************************************************

Weight Loss Recipes – વજન ઉતારવાના ઘરેલું ઉપાયો
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67RdxzaFUdpY3JN-dSkFqqao6dznSZay

Chatni Recipes – ચટણી રેસીપીસ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67RdxzaFUdouL60VIjpqZJdFwlRRCHKR

Instant Snacks Recipes – ઈન્સ્ટન્ટ નાસ્તા ની વાનગીઓ
https://www.youtube.com/view_all_playlists?o=U&ar=1581428035059

Gujarati Shaak Recipes – શાક રેસીપીસ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67RdxzaFUdrDQFRGn2Ftyr3jnCyFeBR8

Summer Special Drinks – ઉનાળા ના ઠંડા પીણા
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67RdxzaFUdrE_KSdYPLb0qvq2CYF9fFG

Farali Recipes – ફરાળી વાનગીઓ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67RdxzaFUdqB8LSedGoxw1RfbSqpgfbX

Gujarati Masala – ગુજરાતી મસાલાઓ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67RdxzaFUdqHnH4Eg8ptVm-B6etvReE5
_______________________________________________________________________
#vanillacake #cake_Recipe #cake_banavani_rit #cake #egglesscake #withoutovencake #geekrobocook
#gujaratifood #gujaratirecipe #gujaratinamkeen #gujaratnasto #diwalisweets #cookinghousebymeghasachdev #gujaratisweetsrecipes #diwalisnacks #gujaratilanguage #Food_Channel #Kathiyawadi_Style #Food_Recipe #Gujarati_Vangi #Gujarati_Recipes #Gujarati_Laungage #Food #Gujarati_Food #Gujararti_Dish #Gujarati_Khana_Khajana #Gujarati_Chef #Gujarati_Kitchen #Gujarati_Cooking #Recipe #Rasoi_Ni_Rani #cooking_house_by_megha_sachdev #cookinghouse


Rated 4.40

Date Published 2021-02-20 06:52:21
Likes 37
Views 1242
Duration 9:22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..