ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ರುಚಿ "ಬಳಿದ ರೊಟ್ಟಿ" Traditional Brahmin household Breakfast "Balida Rotti" try madi

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ರುಚಿ "ಬಳಿದ ರೊಟ್ಟಿ" Traditional Brahmin household Breakfast "Balida Rotti" try madi

Description :

#BalidaRotti #TraditionalLiquidDoughRecipe


Rated nan

Date Published 2021-04-10 07:00:24
Likes
Views 7969
Duration 2:32

Article Categories:
Breakfast · Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..