ಚಿಂದಿ ತಿಂಡಿ!ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ,ಬೆಣ್ಣೆಯೆಂತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕೇ?ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ Sakkat Avalakki Rotti

ಚಿಂದಿ ತಿಂಡಿ!ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ,ಬೆಣ್ಣೆಯೆಂತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕೇ?ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ Sakkat Avalakki Rotti

Description :

SoftAvalakkiRotti #GlutenfreeBreakfast.


Rated

Date Published 2021-02-19 05:39:53
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..