ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒരു അടിപൊളി കറി / കൂട്ടാൻ | Cabbage Potato Curry

ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒരു അടിപൊളി കറി / കൂട്ടാൻ | Cabbage Potato Curry

Description :

BijisKitchen #CabbagePotatoCurry #SpecialCurry ********************************************************************** ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒരു …


Rated

Date Published 2021-01-18 07:30:02
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..