ಹುರಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್ | Fried Hyacinth Beans Sambar | Hurida Avarekalu Saru

ಹುರಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್ | Fried Hyacinth Beans Sambar | Hurida Avarekalu Saru

Description :

ಹುರಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್ | Fried Hyacinth Beans Sambar | Hurida Avarekalu Saru Hi today im showing how to make hurida avarekalu saru recipe in …


Rated

Date Published 2021-02-05 07:00:08
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..