ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ಹೊಸವಿಧಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅಸಲಿಯತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!Leftover idli recipe

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ಹೊಸವಿಧಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅಸಲಿಯತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!Leftover idli recipe

Description :

Masalaidlirwcipe #Leftoveridlirecipe #anuvlogsinkannada #anuswayamkalike #breakfastrecipe #idlibonda #idlivada #idlipakoda #realitycheckup …


Rated

Date Published 2021-02-10 09:23:12
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..