ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ special ಕೆಂಪು & ಹಸಿರುಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ,ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ/red & green chutney

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ special ಕೆಂಪು & ಹಸಿರುಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ,ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ/red & green chutney

Description :

ದೋಸೆ,ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಹೋಟೆಲ್ special ಕೆಂಪು &ಹಸಿರುಚಟ್ನಿ, ಸಿಂಪಲ್ & ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ /red chutney

#Chuteny #RedChutney #greenchutney #anuswayamkalikeRecipes #southindianrecdchutney #kempuchutney #Hotelrecipe #Nariyalkachutney


Rated 4.75

Date Published 2021-05-01 04:57:44
Likes 154
Views 3421
Duration 6:4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..