ದಿಡ್ಡೀರ್ ರುಚಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಾದ ಈ ತರ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ|Ghee rice Recipe |How to make ghee rice

ದಿಡ್ಡೀರ್ ರುಚಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಾದ ಈ ತರ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ|Ghee rice Recipe |How to make ghee rice

Description :

Today in this video let’s see how to prepare quick ,simple and tasty ghee rice recipe/ghee rice recipe in kannada/restaurant style ghee rice recipe kannada/ghee …


Rated

Date Published 2020-08-24 04:11:27
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..