எதிர்மறை சக்திகளை விரட்ட / மூலிகை சாம்பிராணி / Welcome positive vibes to your home / Herbal dhoop

எதிர்மறை சக்திகளை விரட்ட / மூலிகை சாம்பிராணி / Welcome positive vibes to your home / Herbal dhoop

Description :

Ingridients
1. கட்டி சாம்பிராணி / Katti sambirani – 500 gram
2. வெள்ளை குங்கிலியம் / White gungliyam – 100 gram
3. வெண்கடுகு / White mustard – 50 gram
4. நாய் கடுகு / Dog mustard – 50 gram
5. நாயுருவி விதை / Nayuruvi seed – 50 gram
6. மருதாணி விதை / Henna seeds – 50 gram
7. தேவதாரு பட்டை / Thevadharu pattai – 50 gram
8. மருதாணி பொடி / Henna powder – 50 gram
9. வேப்பிலை பொடி / Neem powder – 50 gram
10. நொச்சி இலை பொடி / Nochi ilai powder – 50 gram
11. வில்வ இலை பொடி / Vilva ilai powder – 50 gram
12. அருகம்புல் பொடி / Arugampul powder – 50 gram
13. தும்பை பொடி / Thumbai powder – 50 gram
14. விலாமிச்சை வேர் பொடி / Vilamichai root powder– 50 gram
15. வெட்டி வேர் பொடி / Vetti root powder– 50 gram
16. நன்னாரி வேர் பொடி / Nannari root powder – 50 gram
17. தசாங்கம் பொடி / Thasangam powder – 50 gram
18. புணுகு / Punugu – 30 gram
19. ஜவ்வாது பொடி / Javvathu powder – 50 gram
20. சந்தன பொடி / Original sandal powder – 50 gram
21. கோரோசனை / Ghorochana – 50 gram
22. அகில் பட்டை பொடி / Akil pattai powder – 50 gram
23. கருங்காலி கட்டை / Karungali kattai – 50 gram

Method
1. Mix all ingredients well. Store in air tight container.

2. Use as required when you prepare dhoop.

3. It will good for one year.

4. Smoking sambarani can get rid of the negative thoughts in the place where we live and get good energy and rejuvenation.

5. Benefits: Gives divine vision, eliminates eye thirst, promotes career, improves health and creates a positive environment and Destroys germs and toxins in the air.

6. Putting incense in the house, shop, office, etc. every day will bring peace and prosperity


Rated 5.00

Date Published 2021-04-05 12:30:17
Likes 4
Views 124
Duration 6:32

Article Categories:
Tamil · Tamilnadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..